Leczenie

Jedyna kobieta wśród 10 najlepszych bioenergoterapeutów w Polsce w 2006 r. "SuperExpres" Październik 2006

WSPOMAGAM LECZENIE METODAMI NATURALNYMI : bioenergoterapią, biomasażem, masażem energetycznym, energią Reiki.

Bioenergoterapia jest wspomaganiem przy każdej chorobie
usuwa ból fizyczny i łagodzi dolegliwości układów:

Celem zabiegów bioenergoterapeutycznych jest:
odzyskanie zdrowia fizycznego, psychicznego, powrót do równowagi hormonalnej
i fizjologicznej. Metoda przyczynia się do procesu zdrowienia, nie mniej jednak nie zwalnia to osób ze stosowania się do zaleceń lekarskich
Nie określam szczegółowo zakresu chorób, którymi się zajmuję, ponieważ pomagam każdemu człowiekowi, który się do mnie o to zwraca.
Każdy człowiek może przyjąć energię uzdrawiającą, wzmocnić się nią i uwolnić od dolegliwości i chorób.


Kodeks Etyki Bioenergoterapeuty i Radiestety

Tekst jednolity uchwalony w dniu 18.01.95 r. przy Cechu Rzemiosł Różnych, Warszawa, ul. Szeroki Dunaj 13

  1. Zasady etyki bioenergoterapeuty i radiestety wynikają z ogólnych norm etycznych
  2. Najważniejszym nakazem etycznym dla bioenergoterapeuty i radiestety jest dobro człowieka
  3. Cech Rzemieślniczy jest zobowiązany do czuwania nad przestrzeganiem zasad etyki bioenergoterapeuty i radiestety oraz zachowania godności zawodu
  4. Bioenergoterapeuta i radiesteta może odmówić wykonania usługi mając na względzie dobro człowieka
  5. Obowiązkiem bioenergoterapeuty i radiestety jest respektowanie prawa pacjenta do świadomego udziału w podejmowaniu podstawowych decyzji związanych z realizacją usługi dla niego
  6. Informacja udzielona pacjentowi powinna być sformułowana dla niego w sposób zrozumiały
  7. Bioenergoterapeuta i radiesteta ma obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej
  8. Relacje pomiędzy pacjentem a bioenergoterapeutą lub radiestetą powinny opierać się na ich wzajemnym zaufaniu; dlatego pacjent powinien mieć prawo do wyboru bioenergoterapeuty czy radiestety
  9. Bioenergoterapia nie jest działaniem zastępującym działania medyczne, lecz komplementarnym wspomaganiem osłabionego energetycznie organizmu. Stosowanie bioenergoterapii nie wymaga przerwania jakiejkolwiek terapii medycznej.
  10. Bioenergoterapeuta i Radiesteta służy społeczeństwu wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności.

"Nauczmy się od ptaka, który się nie lęka,
spocząć na gałęzi, choć ta właśnie pęka

ptak czuje, że już trzaska, ale nadal śpiewa,
zawsze przecież może wzbić się, aż do nieba"

© Wszelkie prawa zastrzeżone

| Home | Doświadczenie | Holopatia | Leczenie | Metody Pomocy | Bioenergoterapia | Wywiady | Literatura | Linki | Kontakt | Komunikat |

Projekt i wykonanie Adrian Buczek